Op 24 september 2020 is er een conceptwetsvoorstel Verhoging wettelijke strafmaximum doodslag ingediend. Dit wetsvoorstel houdt een verhoging van het strafmaximum van doodslag in van 15 naar 25 jaar. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat het verschil tussen de maximale straf die kan worden opgelegd voor moord en voor doodslag als een te groot verschil wordt ervaren. Om tegemoet te komen aan deze kritiek is dit conceptwetsvoorstel ingediend.

 

Er is sprake van een nauw verwantschap tussen de delictsomschrijvingen van moord en doodslag: het enige verschil is dat voor een bewezenverklaring van moord sprake dient te zijn van voorbedachte raad. In veel gevallen is het lastig om voorbedachte raad te bewijzen, hierdoor is het eenvoudiger om tot een bewezenverklaring van doodslag te komen.

 

De vraag is wat de uiteindelijke impact zal zijn van dit wetsvoorstel. De verschuiving van de maximumstraf hoeft immers geen grote gevolgen te hebben. Het blijft namelijk een maximumstraf. Mogelijk zorgt de verhoging van het strafmaximum voor onterechte verwachtingen bij het slachtoffer dat de verdachte werkelijk een hoge gevangenisstraf opgelegd zal krijgen.