Voor wie op of na 1 januari 2018 in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat en geen huwelijkse voorwaarden op laat maken bij een notaris geldt dat de nieuwe wettelijke beperkte gemeenschap van goederen van kracht is.

Voor 1 januari 2018 was de wettelijke algehele gemeenschap nog van kracht. Kort gezegd kwam het er toen op neer dat echtgenoten en geregistreerd partners meer goederen en schulden deelden dan voorheen.

Mensen die alsnog in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen zullen nu dus huwelijkse voorwaarden moeten laten opmaken bij een notaris. Hier zitten notariskosten aan verbonden.

In het Regeerakkoord is gesproken over het wegnemen van die notariskosten voor mensen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen.

Indien een echtpaar in algehele gemeenschap van goederen wilt trouwen/ geregistreerd partnerschap wil aangaan, kunnen zij dit in de toekomst tot 1 dag voor het huwelijk een verklaring indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal er zorg voor dragen dat deze verklaring ingeschreven wordt in het huwelijksgoederenregister, via doorgeleiding ervan aan de bevoegde griffie van de rechtbank.

Het is niet zo dat de ambtenaar van de burgerlijke stand aanstaande echtgenoten vooraf moet informeren over deze keuzemogelijkheid.

Momenteel is er een internetconsultatie aanhangig over dit onderwerp tot 8 april 2018.
Het is nog niet duidelijk of deze nieuwe wet ook daadwerkelijk van kracht wordt. Tot die moet u nog bij de notaris langs indien in u algehele gemeenschap van goederen wil trouwen, met bijkomende notariskosten.