70% van de flexwerkers geeft aan een vaste baan te willen.

Teneinde de werknemer meer rechtszekerheid te geven zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans inwerking treden, waarin de volgende maatregelen worden getroffen.

Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde emulatiegrond. Nu moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren.

De werknemer krijgt vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd.

De opbouw van het transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.  Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van twee maanden na vijf maanden.

De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar aan te gaan. Dit wordt drie jaar.