Sinds de landelijke uitbraak van de Coronacrisis in het voorjaar van 2020 en de beperkende maatregelen die de overheid aan verschillende sectoren in Nederland heeft opgelegd, zitten veel werknemers in spanning thuis te wachten: ‘Heb ik volgende maand nog werk en hoe moet het met mijn inkomen?’ Ook werkgevers zijn onzeker of ze hun werknemers de komende tijd in dienst kunnen houden. Begrijpelijke zorgen.

Ook het Centraal Planbureau (CPB) gaat er vanuit dat het aankomende jaar de economie en daarmee de werkgelegenheid flinke klappen gaat oplopen: het gaat slechter voor het beter zal worden. Het is daarom van extra belang om als werknemer of werkgever, uw rechten en plichten goed te kennen.

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, dan kan de werkgever u nog steeds slechts onder bijzondere omstandigheden ontslaan. De wet omschrijft in het algemeen vier omstandigheden waarin uw arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd: met wederzijds goedvinden, van rechtswege, door opzegging of door ontbinding.

Dat uw werkgever zich in financieel zwaar weer begeeft, hoeft daarom niet voldoende reden te zijn voor uw ontslag. Bovendien heeft u bij ontslag soms recht op een transitievergoeding of andere financiële compensatie.

Voor werknemers in dienst met een uitzendovereenkomst gelden bijzondere regels. In het algemeen zal in de uitzendovereenkomst zijn opgenomen dat deze eindigt als het werk bij de opdrachtgever eindigt. Afhankelijk van hoelang u in dienst bij de opdrachtgever, en hoeveel uitzendovereenkomsten u over de afgelopen jaren hebt gehad, kan het zijn dat er bijzondere voorwaarden gelden en soms bestaat er een recht op financiële compensatie.

Verschillende gemeenten in Nederland bieden ook de mogelijkheid om op grond van versoepelde voorwaarden een bijstandsuitkering aan te vragen. Indien u een afwijzing ontvang van de gemeente, is het van belang om zo snel mogelijk hiertegen in bezwaar te gaan. In het algemeen geldt hiervoor een termijn van zes weken. Indien u in financiële nood raakt door de afwijzing, kan er een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter worden gestart om uw uitkering, dan wel een voorschot daarop, betaalbaar te krijgen.

Heeft u arbeidsrechtelijk advies nodig of is uw aanvraag voor bijstand afgewezen overheidsinstantie, maak dan een afspraak voor een gratis intakegesprek en wij kunnen u verder helpen.