Na uw echtscheiding of beƫindiging van een geregistreerd partnerschap kunt u recht hebben op partneralimentatie. Dit kan bijvoorbeeld indien u weinig tot geen inkomen heeft en als uw ex-echtgenoot voldoende draagkracht heeft om partneralimentatie te voldoen.

Als u opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samen wonen heeft u geen recht meer op partneralimentatie. Dit omdat u en uw nieuwe partner dan samen een huishouden vormen en voor elkaar (financieel) zorg dragen.

Regelmatig komt het voor dat de ex-echtgenoot die partneralimentatie betaalt van mening is dat zijn ex-echtgenoot waaraan hij/zij alimentatie betaalt met iemand samenwoont. De andere partij ontkent dit vaak. De alimentatie betalende partij zal dan met bewijs moet komen dat zijn ex-echtgeno(o)t(e) inderdaad samenwoont.

In een beschikking van het gerechtshof Den Haag van 21 februari 2018 is bepaald dat naar de volgende criteria gekeken moet worden om te zien of iemand inderdaad samenwoont:

  • een affectieve relatie van duurzame aard die meebrengt dat men elkaar wederzijds verzorgt;
  • een samenwoning en
  • een gemeenschappelijke huishouding.

De wederzijdse verzorging kan bestaan uit hetzij bijdragen in de kosten van de gezamenlijke huishouding, hetzij op andere wijze in elkaars verzorging voorzien.

Uit bovenstaande blijkt dat er dus best snel sprake kan zijn van samenwonen als dit ook bewezen kan worden. Het is daarom verstandig om aan de hand van bovenstaande punten te bekijken of u nog steeds recht heeft op uw partneralimentatie.