In veel regio’s is er een tekort aan sociale huurwoningen om alle woningzoekenden aan een sociale huurwoning te helpen. De meeste mensen moeten daarom een paar jaar op een sociale huurwoning wachten.

 

Sommige mensen kunnen voorrang krijgen in hun zoektocht naar een sociale huurwoning. Voorrang wordt verleend indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. U dient, onder meer, 18 jaar of ouder te zijn, minimaal 1 jaar ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen in de gemeente waarin u de urgentie aanvraagt en buiten uw schuld om in een onhoudbare situatie te zijn beland. Daarnaast dient u aan te tonen dat het verlenen van voorrang op een sociale huurwoning voor u noodzakelijk is, omdat er bijvoorbeeld sprake is van een levensbedreigende situatie. Ook dient een direct verband te bestaan tussen het probleem en de woonsituatie.

 

Aan een urgentieaanvraag kunnen kosten zijn verbonden.

 

Indien de urgentieaanvraag wordt afgewezen kan hiertegen bezwaar worden gemaakt.

 

U kunt bij het indienen van een bezwaarschrift (en indien dit wordt afgewezen, bij het opstellen van een beroepschrift) rechtsbijstand van een advocaat vragen.

 

Indien u daarvoor in aanmerking komt kan hiervoor een verzoek om gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand worden ingediend. U dient dan veelal slechts een eigen bijdrage te betalen. Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt kan worden afgesproken welke kosten aan rechtsbijstand zijn verbonden.