Een echtscheiding brengt veel veranderingen met zich mee, zo ook uw burgerlijke staat. Uw burgerlijke staat verandert opeens van ‘getrouwd’ in ‘gescheiden’ en niet naar ‘ongehuwd’, zoals voordat u getrouwd was.

 

Burgerlijke staat is de formele rechtspositie van een mens. Uw burgerlijke staat wordt bijgehouden in de registers van de burgerlijke stand.  

 

Onlangs werden er in de Tweede Kamer vragen over dit onderwerp gesteld, onder meer door D66. Er werd onder andere gevraagd of er geen andere benamingen kunnen worden gegeven aan iemands burgerlijke staat, nu er in de huidige samenleving veel verschillende leefvormen zijn. Ook werd er gevraagd of het niet mogelijk is om te kiezen of je burgerlijke staat ‘alleenstaand’, ‘ongehuwd’ of ‘gescheiden’ is, omdat ‘gescheiden’ soms negatieve associaties met zich mee brengt en sommige mensen liever niet willen dat dit bekend is.

 

Minister Dekker voor rechtsbescherming ziet dit anders. Het moet volgens hem duidelijk zijn wat voor juridische consequenties er aan iemands burgerlijke staat vast zitten. Als uw burgerlijke staat ‘gescheiden’ is, dan is ook meteen duidelijk dat u ooit getrouwd bent geweest en dat uw ex-echtgenoot of kinderen bijvoorbeeld recht (kunnen) hebben op partneralimentatie.

 

Voorlopig is het dus alleen mogelijk om van de burgerlijke staat ‘gescheiden’ af te komen  als u hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.