Het verkrijgen van een urgentieverklaring is niet eenvoudig. Gemeenten stellen zeer strikte voorwaarden aan het afgeven van een urgentieverklaring.

Voor het verkrijgen van een urgentieverklaring is meer nodig dan alleen het dringend op zoek zijn naar een woning. Er moet daarnaast nog een reden zijn waarom er voorrang dient te worden verleend boven anderen die ook dringend een woning zoeken, bijvoorbeeld medische redenen.

Een urgentieverklaring om medische redenen wordt afgegeven indien kan worden aangetoond dat er op medische gronden dringend een (andere) woonruimte nodig is. Dit is echter niet het enige vereiste waaraan moet worden voldaan. Een (andere) woonruimte dient een substantieel deel van de oplossing van het medische probleem te zijn.

Iedere gemeente heeft eigen regels opgesteld voor het afgeven van een urgentieverklaring. Alhoewel de vereisten voor een urgentieverklaring per gemeente kunnen verschillen, zijn de vereisten voor het afgeven van een urgentieverklaring op medische gronden in grote lijnen hetzelfde.

Bij het aanvragen van een urgentieverklaring is het belangrijk om na te gaan welke vereisten de betreffende gemeente hieraan stelt. Daarnaast is het belangrijk dat wordt aangetoond dat men voldoet aan de vereisten voor een urgentieverklaring. In het geval van een urgentieverklaring op medische gronden, dient de aanwezigheid van deze medische gronden te worden aangetoond door middel van medische gegevens.