Bent u langer dan twee jaar als werknemer bij uw werkgever in dienst geweest en is de werkgever degene die uw arbeidsovereenkomst opzegt of ontbindt? Dan kunt u aanspraak maken op de betaling van een transitievergoeding door uw werkgever.

 

Ook als uw werkgever ernstig verwijtbaar tegenover u heeft gehandeld dan kunt u, onder meer, voor een transitievergoeding in aanmerking komen.

 

De wijze waarop de hoogte van de transitievergoeding moet worden berekend is in het Burgerlijk Wetboek geregeld (artikel 7:673).

 

Voor de eerste tien jaren dat u werkzaam bent geweest dient u een zesde van uw maandloon te nemen voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. De transitievergoeding bedraag maximaal

€ 75.000,- of een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over twaalf maanden indien dat loon hoger is dan dat bedrag.

 

Mocht u met uw werkgever in onderhandeling willen gaan over de hoogte van het bedrag dan kan de kantonrechtersformule (een wijze van berekenen die voorafging aan de huidige regeling van de transitievergoeding) een leidraad vormen voor de onderhandelingen.

 

U kunt altijd een advocaat raadplegen over de ontbinding of opzegging van uw overeenkomst door uw werkgever en de transitievergoeding. Ook bij onderhandelingen met uw werkgever kan rechtsbijstand waardevol zijn. Veelal betaalt de werkgever de kosten voor de advocaat.