Stel: U bent gescheiden. U heeft een kind met uw ex-partner en u heeft beiden het gezag over dit kind. Uw kind heeft hoofdverblijfplaats bij uw ex-partner. Mag uw ex-partner dan zonder uw toestemming met uw kind verhuizen naar bijvoorbeeld een andere woonplaats of zelfs naar het buitenland?

 

Uw ex-partner moet u om toestemming voor de verhuizing te vragen. Geeft u die toestemming, dan kan uw ex-partner met het kind verhuizen. Geeft u die toestemming niet dan moet uw ex-partner bij de rechtbank om vervangende toestemming voor de verhuizing met het kind vragen.

 

Er kan dan een (kort geding-) procedure worden gestart om de ex-partner met uw kind te verplichten terug te keren naar de oorspronkelijke woonplaats.

 

De rechtbank zal dan, gezien de wijziging van de hoofdverblijfplaats van een kind en de verhuizing, aan de volgende in de rechtspraak ontwikkelde criteria toetsen:
1) het recht of belang van de verhuizende ouder om te verhuizen en de vrijheid om zijn leven opnieuw in te richten;

2) de noodzaak om te verhuizen;

3) de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;

4) de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor het kind en de andere ouder te verzachten/compenseren;

5) de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;

6) de rechten van de andere ouder en het kind op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving, de verdeling van zorgtaken en de continuïteit van de zorg;

7) de frequentie van het contact tussen het kind en de andere ouder voor en na de verhuizing;

8) de leeftijd van het kind, zijn mening en de mate waarin het geworteld is in zijn omgeving of juist gewend is aan verhuizingen;

9) de (extra) kosten van de omgang dienen geheel of gedeeltelijk te worden bekostigd door de verhuizende ouder.
Afhankelijk van de toetsing door de rechter van de feiten en omstandigheden aan de voornoemde criteria zal worden beslist of de ex-partner mocht verhuizen.