Op 20 november 2015 heeft de Hoge Raad een belangwekkende uitspraak gedaan over toelating tot de wettelijke schuldsanering.

 

Indien een ondernemer zijn onderneming staakt met een grote schuldenlast, wordt hij in zijn algemeenheid niet toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Hij zou dan niet te goeder trouw schulden hebben gemaakt.

 

Toch laat de Hoge Raad een mogelijkheid open. Indien namelijk in de periode na het ondernemerschap blijkt dat de ondernemer Рdie weer in loondienst is gegaan Рin die periode geen nieuwe schulden maakt, dient hij toch  als te goeder trouw te worden aangemerkt en derhalve toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsanering.

 

Indien u een afwijzing krijgt van de rechtbank, heeft het wel degelijk zin beroep in te stellen De beroepstermijn is kort! Maar acht dagen.