Wanneer je nog geen 18 jaar oud bent en moeder wordt, kunnen er problemen optreden omtrent het gezag over jouw kind. Als minderjarige kun je namelijk in beginsel geen gezag uitoefenen. Toch is het wenselijk dat er iemand het gezag over jouw kind uitoefent. Belangrijke beslissingen worden namelijk genomen door de gezaghebbende ouder of de voogd. Het gaat dan bijvoorbeeld om beslissingen ten aanzien van medische behandelingen of het aanvragen van een legitimatiebewijs.

Als moeder verkrijg je automatisch het ouderlijk gezag wanneer je de leeftijd van 18 jaar bereikt, tenzij er al iemand met het ouderlijk gezag of de voogdij is belast. Er is echter ook een mogelijkheid om als moeder het gezag te verkrijgen vóórdat je meerderjarig wordt.

Wanneer je als (aanstaande) moeder 16 jaar of 17 jaar oud bent, kun je door tussenkomst van een advocaat aan de rechter verzoeken om je meerderjarig te verklaren. Na meerderjarigverklaring kun je het gezag over jouw kind uitoefenen.

De mogelijkheid tot meerderjarigverklaring bestaat niet voor mannen c.q. (aanstaande) vaders. Zodra je als vader 18 jaar oud bent, kun je de rechter verzoeken om jou te belasten met het ouderlijk gezag. Wanneer de moeder van het kind 18 jaar of ouder is, kan er met toestemming van de moeder gezamenlijk gezag worden aangevraagd. Is de moeder nog geen 18 jaar oud, dan moet hiertoe door tussenkomst van een advocaat een procedure bij de rechtbank worden gestart.