Na een echtscheiding waarbij kinderen in het spel zijn wordt normaal gesproken een omgangsregeling opgesteld. Hier kunnen de ouders zelf vorm aan geven in een ouderschapsplan en soms moet de rechter deze vaststellen als de vader en moeder er zelf niet uit komen.

 

In deze omgangsregeling staat bij wie de kinderen wanneer zijn. Het komt (vaak) voor dat ouders zich niet houden aan deze omgangsregeling. Dit kan leiden tot zeer frustrerende situaties voor de ouders en de kinderen.

 

De Tweede Kamer wil nu dat hier een oplossing voor komt. Onder leiding van de Tweede Kamerleden Van Nispen (SP), Koopmans (VVD) en Bergkamp (D66) wil de Tweede Kamer dat het kabinet met een voorstel komt om de omgangsregeling tussen ouders beter af te dwingen. Hierbij moet ook meer ruimte komen om gebruik te maken van het strafrecht. Er zou bijvoorbeeld in het ergste geval een gevangenisstraf opgelegd kunnen worden aan een ouder die zich niet aan de omgangsregeling houdt.

 

Over het algemeen is het belangrijk om de omgangsregeling goed en duidelijk vast te leggen in een ouderschapsplan zodat er tussen de ouders geen onduidelijkheden kunnen ontstaan. In de toekomst moet het dan makkelijker worden om deze regeling af te dwingen, als een ouder zich ondanks de gemaakte afspraken zich hier niet aan houdt.