Als uw kinderopvangtoeslag tussen 2005 en 2019 is stopgezet en u weet niet waarom, dan bent u mogelijk gedupeerde van de Toeslagaffaire. U kunt zich in dat geval aanmelden voor herstel Kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst Toeslagen gaat dan uitzoeken of er binnen de voornoemde jaren iets mis is gegaan in de beoordeling van uw recht op kinderopvangtoeslag. Zowel in het geval dat u gedupeerd bent, als in het geval dat u nog als mogelijk gedupeerde bekend staat, kunt u aanspraak maken op rechtsbijstand. Dat is kosteloos en daarvoor dient u zich als (mogelijk) gedupeerde bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) van de Belastingdienst te hebben aangemeld én een aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand te hebben ingediend via hun site (www.rvr.org).

Als u als gedupeerde wordt aangemerkt dan komt u mogelijk voor de Catshuisregeling of voor kwijtschelding van schulden in aanmerking. Niet alleen gedupeerden, maar ook bijvoorbeeld ex-partners van gedupeerden kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen.

Hoewel de politiek goede voornemens had de gedupeerden van de Toeslagaffaire tegemoet te komen en hun aanvragen met voorrang te behandelen, blijkt de UHT haar handen vol te hebben aan het verwerken van alle aanvragen. Vele dossiers blijven daardoor langere tijd op de plank liggen en beslissingen op verzoeken om herbeoordelingen blijven uit. Gedupeerden lijken daardoor vooralsnog dubbel gedupeerd te worden.