Stel je bent eigenaar van een woning en je hebt gedurende maanden of jaren geen woongenot door omstandigheden van buitenaf, veroorzaakt door een derde.

Kun je dan voor de betaalde hypotheekrente schadevergoeding vorderen, omdat deze uitgaven voor hypotheekrente hun doel hebben gemist en als materiële schade kunnen worden gevorderd?

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 1 maart 2017 een interessante uitspraak gedaan in de zaak van de Groningse aardbevingen (ECLI: NL: RBNNE: 2017: 715).

In de zaak van de Groningse aardebevingen gaat het om een zaak tegen de NAM en de Nederlandse Staat waarin 127 eigenaren schadevergoeding vorderen.

De woningeigenaren vorderen schadevergoeding van de NAM als veroorzaker van de aardbevingen met als gevolg dat zij niet meer met plezier in hun huis wonen en dat zij uitgaven zoals hypotheekrente hebben gedaan vóór de aardbevingen maar deze uitgaven hun doel hebben gemist en stellen dat zij daardoor het genot van hun woning hebben moeten missen. De rechtbank heeft een duidelijke uitspraak gewezen over de vraag of het onrechtmatig veroorzaken van verminderd woongenot (vergoedbare) schade oplevert.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de NAM verantwoordelijk is geweest voor het gemiste genot van de uitgaven van de eisers en stelt dat zij schadevergoeding moeten betalen aan de woningeigenaren. De uitspraak van de rechtbank vangt haar oordeel aan met eerdere arresten van de Hoge Raad in soortgelijke zaken, waarbij eisen werden gesteld over de bepaling van vergoedbare schadevergoeding. In een eerder arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het onrechtmatig veroorzaken van verminderd woongenot wel degelijk materiële schade oplevert.

Naast schadevergoeding die het gevolg is van gaswinning, kunt u ook schadevergoeding eisen bij stank en/of geluidoverlast.

Daarnaast kan altijd een vordering tot schadevergoeding worden ingediend voor waardedaling van de woning zelf!