Op 22 januari 2019 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een interessant arrest gewezen over een ongeval met een paard c.q. pony tijdens een groepsles op een manege.

Betrokkene diende een aantal hindernissen te springen, waarbij de laatste hindernis een zogenaamde dubbel sprong, twee op korte afstand van elkaar geplaatste hindernissen die bij elkaar horen, diende te nemen.

Bij de tweede hindernis van de dubbelsprong weigerde het paard de sprong te nemen en is betrokkene met haar hoofd op de tweede hindernis terecht gekomen.

Art. 6: 179 BW bepaalt dat een manege alleen dan aansprakelijk is wanneer uitgegaan zou moeten worden van de eigen energie van het paard.

Het manege had als verweer gevoerd, dat de berijdster de pony onvoldoende zou hebben aangestuurd, en er dus sprake zou zijn van een ongeval door toedoen van de berijdster.

Het gerechtshof is echter van mening dat ook al zou berijdster onvoldoende of geen “been” hebben gegeven, toch sprake is van de eigen energie van het paard, en het onberekenbare element in die energie ligt opgesloten.

De manege is derhalve aansprakelijk op grond van art. 6.179 BW.