Wanneer een werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, rust niet alleen op de werknemer de verplichting om te re-integreren, maar ook op de werkgever.

De verplichting tot re-integratie geldt voor de eigen functie van de werknemer of, als terugkeer in de eigen functie niet mogelijk is, voor een andere functie binnen het bedrijf dan wel bij een andere werkgever. Terugkeer in de eigen functie staat echter voorop.

Maar hoe ver moet een werkgever gaan om terugkeer van de werknemer in de eigen functie te bewerkstelligen? Het antwoord is: vrij ver.

Van een werkgever mag worden verwacht dat hij zo nodig niet alleen de werkplek van de werknemer aanpast, maar ook diens functie en zelfs de werkorganisatie. Zo kan de werkgever onder omstandigheden verplicht zijn om het aantal uren aan te passen, de taken (binnen een afdeling) te herverdelen of taken aan collega’s over te dragen om de zieke werknemer te ontlasten. Zo oordeelde de Hoge Raad eens in een geval van een vrachtwagenchauffeur met rugklachten die niet meer kon laden en lossen, dat van de werkgever mocht worden verwacht dat zij een systeem van bijrijders introduceerde voor het laad- en loswerk (ECLI:NL:HR:1991:ZC0448).

Voldoet een werkgever niet aan haar re-integratie verplichtingen, dan volgt mogelijk een loonsanctie van het UWV.