Als u verdachte van een strafbaar feit bent en de rechtbank overweegt u een TBS maatregel op te leggen, dan kunt u ter observatie naar het Pieter Baan Centrum worden overgebracht.

In het Pieter Baan Centrum wordt u dan, meestal voor een standaardperiode van 6 weken, opgenomen. Tijdens deze periode wordt er door een onderzoeksteam onderzoek gedaan naar u. Het onderzoeksteam zal een rapport opstellen. In dat rapport zal de rechtbank worden geadviseerd in hoeverre u toerekeningsvatbaar was ten tijde van de verdenking. Ook zal worden aangegeven hoe groot de kans op herhaling van het strafbare feit wordt geacht en of een eventuele behandeling zinvol is.

U dient te kiezen of u meewerkt aan dit onderzoek of niet. Als u meewerkt dan is het mogelijk dat de rechtbank u een maatregel TBS oplegt. Als u niet meewerkt aan het onderzoek dan kan de rechtbank u ook een TBS maatregel opleggen, maar dit zal in de praktijk lastiger zijn.

Het is daarom belangrijk dat u de keuze om al dan niet mee te werken aan het onderzoek, gezien de gevolgen, goed met een advocaat bespreekt.

In mei 2017 heeft het Pieter Baan Centrum een speciale afdeling geopend. Deze afdeling heeft tot doel dat verdachten die aangeven niet mee te willen werken aan het onderzoek (ook wel weigeraars of moeilijk onderzoekbare verdachten genoemd) extra worden geprikkeld om toch mee te gaan werken. Overleg altijd met een advocaat hoe u hiermee omgaat, omdat medewerking (hoe minimaal ook) tot een rapport kan leiden waarin oplegging van de TBS maatregel wordt geadviseerd.