Mag de gemeente van inwonende kinderen eisen dat zij huishoudelijke hulp onbetaald verrichten?

Op 11 januari 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep een belangrijke uitspraak gedaan (ECLI:NL:CRvB:2017:17)

De Centrale Raad van Beroep overweegt dat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning geen steun kan worden gevonden voor het standpunt van de gemeente dat in de wet afdwingbare verplichtingen zouden zijn opgenomen voor personen die onderdeel uitmaken van het sociale netwerk – inclusief familie – van de cliënt die maatschappelijke ondersteuning behoeft.

Weliswaar dient de gemeente te onderzoeken of de echtgenoot ouders inwonende kinderen andere huisgenoten gebruikelijke hulp aan de cliënt zouden kunnen verstrekken, maar van enige dwang kan daarbij geen sprake zijn.

Zo kan van een dochter die geen inwonend kind is niet geëist worden dat zij de huishoudelijke hulp gratis verricht.