Sociaal zekerheidsrecht

Contact over Sociale zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

Wij verlenen deskundige juridische hulp bij bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid waardoor afhankelijkheid ontstaat van een WW-uitkering, ziektewetuitkering, WAO of WIA uitkering. Maar ook maken wij bezwaar indien u een probleem heeft met uw bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet, of een Persoonsgebonden budget ingevolge de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Wij bieden deskundige en betrokken juridische hulp en bijstand.

Het sociaal zekerheidsrecht is voortdurend in beweging. De vele recente wijzigingen in de regelgeving maken dit rechtsgebied bijzonder complex. In de verschillende bezwaar- en beroepsprocedures kunnen wij uw belangen uitstekend behartigen dankzij de jarenlange ervaring die onze advocaten op dit gebied hebben.

Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen zaken die onder meer betrekking hebben op:
uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte (bijvoorbeeld Ziektewet, WIA, WAJONG, IOAW, IOAZ en WAO);

  • Uitkeringen bij werkloosheid (bijvoorbeeld WW)
  • Bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet
  • Voorzieningen voor gehandicapten;
  • AOW, kinderbijslag (AKW), en uitkeringen van nabestaanden (Anw);
  • Toeslagen op grond van de Toeslagenwet;
  • Studiefinanciering.

U kunt daarbij denken aan geschillen over toekenning en intrekking van uitkeringen en vergunningen en over de hoogte hiervan, over terugvordering van uitkeringen, boeten en maatregelen.

Wij staan u graag bij in het voeren van bezwaarprocedures bij het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en gemeente en bij beroepsprocedures bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State.