Letselschade

Contact over rechtshulp bij letselschade

Letselschade

Indien u ten gevolge van een fout van een derde letsel heeft opgelopen wilt u juridische hulp en bijstand van een gespecialiseerd advocaat voor het verhalen van uw schade. Het gaat dan om smartengeld en andere schadeposten, zoals verlies arbeidsvermogen, huishoudelijke hulp etc.

U verwacht een betrokken advocaat die u hierin bij staat aangezien u niet alleen geconfronteerd wordt met de fysieke en emotionele gevolgen van het letsel maar tevens met (vaak grote) financiële consequenties.

Bij letselschade kunt u denken aan tijdelijk of blijvend lichamelijk enlof psychisch letsel dat u heeft opgelopen ten gevolge van:

  • een verkeersongeval;
  • een medische fout;
  • een schadelijk product;
  • een arbeidsongeval
  • een geweldsmisdrijf
  • beroepsziekte
  • een ongeval in een sport en spelsituatie

Ons kantoor beschikt over gespecialiseerde advocaten (lid van de Vereniging voor Letselschade advocaten LSA) die voor u de veroorzaker van het letsel aansprakelijk stellen en een optimale, rechtvaardige schadevergoeding voor u zullen vragen.

Wij werken in beginsel alleen voor slachtoffers en zijn volledig onafhankelijk van verzekeraars.
Daarnaast zullen wij u begeleiden en adviseren met betrekking tot de bijkomende problemen ten gevolge van uw letsel. Hierbij kunt u denken aan problemen met bijvoorbeeld uw werkgever en het UWV. In voorkomende gevallen behartigen wij ook de belangen van werkgevers die schade lijden doordat een van hun werknemers arbeidsongeschikt raakt door een fout van een derde.

Bij de behandeling van letselschadezaken geldt dat inlevingsvermogen en persoonlijke aandacht en begeleiding voor ons net zo vanzelfsprekend zijn als onze ruime ervaring en kennis.

 

Wat kost het u?

De kosten van uw advocaat vormen in beginsel onderdeel van de schade die door de aansprakelijke partij (lees: diens verzekeraar) moet worden vergoed. Als aansprakelijkheid is erkend komen de kosten rechtsbijstand dus niet voor uw rekening. Maar het kan ook zijn dat de aansprakelijkheid niet of niet volledig wordt erkend, zodat de kans bestaat dat u de kosten van uw advocaat geheel of gedeeltelijk zelf zult moeten dragen. In het eerste (gratis) kennismakingsgesprek wordt met u besproken wat de kansen en risico’s in uw geval zijn en wat de beste aanpak is om die risico’s tot een minimum te beperken. Er zullen duidelijke afspraken met u worden gemaakt, zodat u niet achteraf verrast wordt door allerlei financiële consequenties waar u niet op gerekend had.

 

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan