Jeugdrecht

Contact over jeugdrecht

Jeugdrecht

Een aantal advocaten van ons kantoor heeft zich in het bijzonder toegelegd op het behartigen van belangen van jeugdigen en minderjarigen. De Jeugdwet is van groot belang. Vooral in het familierecht en in het strafrecht komen veel zaken die minderjarigen betreffen voor. Hierbij kan gedacht worden aan een jeugdstrafzaak maar ook een ondertoezichtstelling (OTS) of een uithuisplaatsing (UHP). Ouderlijk gezag en voogdij zijn kwesties die de jeugdige raken. Ook geschillen met de Raad voor de Kinderbescherming moeten worden opgelost met tact en vastberadenheid.

In jeugdstrafzaken worden onze advocaten toegevoegd door de Kinderrechter om de belangen van de minderjarigen te beschermen.

Wij zorgen ervoor dat de belangen van de minderjarigen niet alleen in strafzaken maar ook in civiele zaken optimaal worden beschermd. Natuurlijk verliezen wij daarbij de rechten van de ouders niet uit het oog wanneer zij worden geconfronteerd met de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van hun kind.

Wij kunnen ouders eveneens bijstaan indien een kind van school verwijderd is of van het volgen van een opleiding wordt geschorst.

Indien u vragen heeft neem gerust contact met ons op.