Huurrecht

Contact voor Huur en Verhuur recht

Huurrecht

Op het gebied van het huurrecht staan onze huurrecht advocaten zowel verhuurders als huurders bij met adviezen en het voeren van processen in geval van problemen.

Wij hebben deskundige kennis en ervaring op het gebied van het huurrecht. Onze werkzaamheden bestaan onder meer uit:

  • het incasseren van achterstallige huurtermijnen;
  • het maken en beoordelen van huurcontracten voor bedrijfs- en woonruimte;
  • het voeren van opzeggings-, ontruimings- en ontbindingsprocedures voor verhuurders;
  • het voeren van verweer in deze procedures voor huurders;
  • advisering en procederen inzake kwesties ter zake vaststelling huurprijs, onderhoudsgebreken.

Dit is slechts een greep uit onze werkzaamheden.

Het huurrecht omvat verhuur en huur van:

  • bedrijfsruimte (zgn. middenstandsbedrijfsruimte)
  • overige bedrijfsruimte (bijvoorbeeld kantoren, garageboxen)
  • woonruimte

Ieder onderdeel van het huurrecht kent zijn eigen regels en procedures. Deze regels zijn complex en zijn soms dwingend van karakter in de wet neergelegd, dit wil zeggen dat daarvan niet kan worden afgeweken. Een goede kennis van het huurrecht is derhalve essentieel om problemen te voorkomen en op te lossen.

Schroom niet om tijdig contact met ons op te nemen. Wij treden graag voor u op!