Bestuursrecht

Contact over bestuursrecht

Bestuursrecht

In het bestuursrecht gaat het om de verhouding tussen private partijen (bedrijven of particulieren) en de overheid. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan (bouw)vergunningen, projectbesluiten (v/h art. 19 procedures), bestemmingsplannen, milieukwesties, subsidies, handhavingskwesties (dwangsommen), onteigeningen, planschades en onrechtmatige overheidsdaden.

Onze advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van het bestuursrecht en staan u graag bij, niet alleen als er al een conflict is ontstaan, maar ook al in de voorbereidende fase. Bij voorbeeld als een overheidsinstantie overweegt om een vergunning te verlenen, een bestemmingsplan vast te stellen, of een subsidie te weigeren dan wel in te trekken.

Het bestuursrecht kent geen verplichte procesvertegenwoordiging, maar het inschakelen van één van onze advocaten in een vroeg stadium is ook in de bezwaarfase zeer wenselijk aangezien in deze fase gemaakte fouten en omissies nadien meestal niet meer kunnen worden hersteld. Wij adviseren u dan ook in een vroeg stadium contact op te nemen met één van onze advocaten.

Onze advocaten stellen de belangen van de cliënten voorop, vinden juridische ondersteuning voor iedereen van belang en werken dus ook op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtshulp (toevoeging).

Neemt u gerust contact met ons op.