Arbeidsrecht

Contact over Arbeitsrecht

Arbeidsrecht

Onze arbeidsrecht advocaten beschikken over ruime ervaring en deskundigheid en kunnen u adviseren met betrekking tot alle aspecten van het arbeidsrecht. Ook beschikken wij over uitgebreide proceservaring om u – als een procedure noodzakelijk is – van juridische hulp en bij stand te voorzien. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij in de meest uiteenlopende zaken.

U kunt elk arbeidsrechtelijk probleem aan ons voorleggen, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten;
 • arbeidsvoorwaarden;
 • (dreigende) arbeidsconflicten;
 • individuele en collectieve ontslagen;
 • flexibele arbeidsrelaties;
 • concurrentiebedingen;
 • rechtspositie van werknemers bij overgang van een onderneming;
 • loondoorbetaling bij ziekte;
 • arbeidsongevallen en beroepsziekten;
 • ondernemingsraad- en medezeggenschapskwesties;
 • individuele uittredingsregelingen en sociaal plan;
 • positie en ontslag van (statutair) directeuren.

Zowel in onze adviespraktijk als in de procespraktijk streven wij altijd naar een optimaal resultaat waarbij uw belangen steeds centraal staan.

In het arbeidsrecht gelden vaak korte termijnen waarbinnen bepaalde rechten moeten worden uitgeoefend. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen adviseren wij u tijdig contact met ons op te nemen.