Ambtenarenrecht

Contact voor Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht

Van oudsher beschikt ons kantoor over advocaten met specifieke deskundigheid op het terrein van het ambtenarenrecht. Onze advocaten hebben zelf een jarenlange ambtenaren achtergrond. Hierin onderscheidt ons kantoor zich niet alleen op regionaal, doch ook op landelijk niveau. De regelgeving is zeer divers en vol met valkuilen en fatale termijnen. Wij treden op voor overheidsinstanties en individuele ambtenaren. Ook nemen wij deel aan advies- en bezwarencommissies en verzorgen hoorzittingen e.d. In alle gevallen hechten wij aan een goed contact met de cliƫnt. Uw belang staat altijd voorop. Daarom bieden wij maatwerk aan de hand van de juiste procedure en creatieve oplossingen, of het nu gaat om een individueel of collectief belang.
Dit alles tegen een redelijk tarief.

Dit houdt in dat juridische hulp en advies wordt gegeven bij (dreigende) arbeidsconflicten bij gemeente, provincie, Ministeries, politiekorpsen, semi-overheidsinstellingen. Ook worden procedures gevoerd bij (interne) bezwarencommissies, rechtbanken, de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State. Zo nodig wordt tegen de Staat der Nederlanden geprocedeerd. Ook leveren wij deskundigen om problemen in kaart te brengen en zo mogelijk op te lossen.

Wij kunnen u adviseren en bijstaan op alle gebieden van het ambtenarenrecht:

  • advies over de rechtspositie ambtenaren ingevolge het ARAR, CAR/UWO, Barp, CAP, RPBO, etc.;
  • ontslagprocedures, doch ook onderhandelingen over minnelijke regelingen c.q. regelingen ter beĆ«indiging van het dienstverband;
  • bezwaar- en beroepsprocedures, waaronder kort geding, voorlopige voorzieningenprocedures;
  • schadevergoedingsacties;
  • aanpak ziekteverzuim.