Op 1 juli 2018 is in werking getreden de nieuwe wet pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.

In art. 7:505 BW  is bepaald  dat de bewijslast voor de naleving van de informatieverplichtingen bij de handelaar ligt.

In art. 7: 506 BW is de mogelijkheid geschapen dat de reiziger zijn reis overdraagt aan een derde.

Het belangrijkste art. is wellicht art. 7: 509 BW waarin de opzegging en de afwikkeling daarvan (restitutie reissom, vervangende reis, schadevergoeding)  voor  respectievelijk de reiziger en de organisator is geregeld.