Voor 1 januari 2012 bouwde de zieke werknemer alleen vakantiedagen op gedurende de laatste zes maanden van zijn ziekte.

 

Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese hof van Justitie, is de wet gewijzigd per 1 januari 2012 en bouwen zieke werknemers vakantiedagen op tijdens de gehele ziekteperiode.

 

De Hoge Raad heeft op 18 september 2015 geoordeeld dat zieke werknemers hun schade vergoed kunnen krijgen voor het verlies van vakantiedagen, ook voor 1 januari 2012.

 

Indien u voor 1 januari 2012 langer dan een half jaar ziek bent geweest, heeft het derhalve zin te onderzoeken of u recht heeft op schadevergoeding van de staat.