Ik ga scheiden en ik heb een ontslagvergoeding ontvangen van mijn werkgever. Ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd. Heeft mijn echtgenoot recht op de helft van ontslagvergoeding?

De Hoge Raad heeft in het arrest van 23 februari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:270) nog een keer de stand van zaken uiteengezet en daarbij eerdere uitspraken gehandhaafd.

Volgens vaste rechtspraak is het antwoord op de vraag of een ontslagvergoeding, wegens het hoogst persoonlijke karakter daarvan, aan een van de echtgenoten is verknocht als volgt beantwoord.

Indien de ontslagvergoeding strekt tot vervanging van inkomen uit arbeid dat de echtgenote bij voortzetting van de dienstbetrekking zou hebben genoten, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de periode voor en de periode na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap.

Ziet de aanspraak op de periode na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap, dan valt deze niet in de gemeenschap.

Vergelijk eerdere uitspraken van de Hoge Raad over een geval waarin een ontslagvergoeding als koopsom voor een stamrechtverzekering onder een verzekeringsmaatschappij werd gestort (Hoge Raad 17 oktober 2008, ECLI:NL: HR:2008:BE9080 en Hoge Raad 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1293).