Een ouder is verplicht om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarigen. Ook voor jong meerderjarigen, in de leeftijd van 18 tot 21 jaar, is een ouder verplicht om een bijdrage te leveren in de kosten van levensonderhoud en studie.

De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie geldt niet alleen voor ouders. In sommige gevallen kan een stiefouder ook verplicht zijn om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding (minderjarigen) en/of levensonderhoud en studie (jong meerderjarigen) van hun stiefkinderen.

Deze verplichting bestaat voor stiefouders waarvan de stiefkinderen tot hun gezin behoren. Hiervan is in elk geval sprake wanneer de stiefkinderen hun hoofdverblijfplaats bij de stiefouder hebben. Echter, ook wanneer een stiefkind niet bij de stiefouder woont, kan deze toch deel uitmaken van zijn of haar gezin.

Een stiefouder kan zich in elk geval niet aan de onderhoudsplicht onttrekken door het stiefkind het huis uit te zetten.