Minister Kamp heeft een wetsvoorstel gepresenteerd dat ervoor moet zorgen dat de Nederlandse Franchisecode (NFC) een wettelijke basis krijgt. Aan Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt een bijzondere regeling toegevoegd. Voortaan is er een wettelijke basis is om invulling te geven aan de franchiseovereenkomst.
De franchisenemers zijn enthousiast over het wetsvoorstel terwijl franchisegevers duidend minder enthousiast zijn. De reden voorblijheid is omdat het hun positie tegenover de franchisegever versterkt. Zo verstrekt de franchisegever bij voorkeur een omzet- en kostenprognose en de franchisegever bepaalt meer in overleg met de franchisenemer over wanneer instemmings- of adviesrecht gebruikt kan worden. Daarnaast moet de franchisegever zich blijven inspannen voor de franchiseformule en deze blijven ontwikkelen.
Door deze wettelijke veranderingen zijn de regels voor beide partijen duidelijker en zullen er minder conflicten ontstaan.

Daartegen vinden franchisenemers dat het wetsvoorstel de contractvrijheid tussen de franchisegevers- en nemers enorm zou beperken omdat de invulling van de overeenkomst nu nader wettelijk bepaald is. Tevens worden de franchisegevers beperkt in hun bedrijfsvoering omdat zij meer verantwoording moeten afleggen aan de franchisenemers.

Vooralsnog moet het wetsvoorstel eerst worden aangenomen voordat het in werking treedt.