Mw. Mr. E.B.R. van Griethuysen

Contactgegevens
Mw. Mr. E.B.R. van Griethuysen

Tel: 023-5325177
E-mail: evangriethuysen@kalbfleisch.nl

Werkgebieden

  • Personen -en familierecht
  • Erfrecht
  • Bestuursrecht
  • Sociaal Zekerheidsrecht
Erminia van Griethuysen is sedert 2017 verbonden aan Kalbfleisch Advocaten. Zij is werkzaam binnen de civiele en bestuursrechtelijke praktijk.

Binnen het civiele recht is Erminia van Griethuysen onder andere gespecialiseerd in het Personen- en Familierecht en het erfrecht. Zij was eerder al werkzaam bij een middelgroot kantoor binnen dit specialisme en heeft zich tijdens haar studie aan de Universiteit Leiden gespecialiseerd op dit gebied. Erminia helpt u met het voeren van overleg over bijvoorbeeld een omgangsregeling met de kinderen, het opstellen van een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant of over de boedelverdeling en start indien nodig een procedure. Zij heeft daarbij aandacht voor uw persoonlijke situatie en zij is open en eerlijk naar u. Erminia kan u ook helpen met geschillen rondom het berekenen van kinder- en partneralimentatie.

Haar deskundigheid ziet ook op het erfrecht, haar overleg met notarissen over het vaststellen van de legitieme portie en geschillen omtrent onterving en op welk deel van de erfenis u recht heeft en zo nodig het vasthoudend procederen bij de rechtbank.

Tenslotte heeft zij affiniteit met het bestuursrecht, waaronder het adviseren ten aanzien van bestemmingsplan procedures, het bezwaar aantekenen tegen een bouwvergunning cq het verlenen van een vrijstelling op het gebied van het ruimtelijk ordeningsrecht, maar ook vergunningen ten behoeve van horecagelegenheden en andere bedrijven.