Mw. Mr. E.B.R. van Griethuysen

Contactgegevens
Mw. Mr. E.B.R. van Griethuysen

Tel: 023-5325177
E-mail: evangriethuysen@kalbfleisch.nl

Rechtsgebiedenregister

  • Personen -en familierecht
  • Erfrecht

    Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Erminia van Griethuysen is sedert 2017 verbonden aan Kalbfleisch Advocaten. Zij is werkzaam binnen de personen & familierecht praktijk.

Binnen het civiele recht is Erminia van Griethuysen onder andere gespecialiseerd in het Personen- en Familierecht en het erfrecht. Zij was eerder al werkzaam bij een middelgroot kantoor binnen dit specialisme en heeft zich tijdens haar studie aan de Universiteit Leiden gespecialiseerd op dit gebied. Erminia helpt u met het voeren van overleg over bijvoorbeeld een omgangsregeling met de kinderen, het opstellen van een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant of over de boedelverdeling en start indien nodig een procedure. Zij heeft daarbij aandacht voor uw persoonlijke situatie en zij is open en eerlijk naar u. Erminia kan u ook helpen met geschillen rondom het berekenen van kinder- en partneralimentatie.

Haar deskundigheid ziet ook op het erfrecht, haar overleg met notarissen over het vaststellen van de legitieme portie en geschillen omtrent onterving en op welk deel van de erfenis u recht heeft en zo nodig het vasthoudend procederen bij de rechtbank.