Vrijwel iedereen weet dat het verboden is om een mobiele telefoon in je hand te hebben in de auto of op de fiets. Vanwege het aantal verkeersongevallen is die regel ingevoerd. Het zou gevaarzettend zijn om één hand aan het stuur te hebben en daarnaast zou de bestuurder van de auto of fiets door het telefoongebruik worden afgeleid.

In een zaak die bij het gerechtshof Arnhem- Leeuwarden diende had de verdachte, bestuurder van een auto, zijn mobiele telefoon op zijn schoot / been gelegd. Vervolgens kreeg hij van de politie een boete voor het ‘vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden’. Volgens het gerechtshof ten onrechte.

Op grond van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 is het verboden om tijdens het autorijden een mobiele telefoon vast te houden. Het voornoemde gerechtshof besliste op 10 augustus 2021 dat er geen sprake is van het vasthouden van een mobiele telefoon, indien de bestuurder van een auto de mobiele telefoon op schoot heeft liggen [ECLI:NL:GHARL:2021:7637]. Hoewel het gerechtshof begrijpt dat het – met het oog op de verkeersveiligheid – gerechtvaardigd kan zijn om daarvoor een sanctie op te leggen, biedt het artikel van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 waarop een beroep werd gedaan daarvoor geen grondslag. De verdachte hoefde de boete daarom niet te betalen.