Nu de zomer weer is aangebroken ontvangen veel mensen familie, geliefden en vrienden uit het buitenland voor een vakantie in Nederland. Er zal in dat geval veelal een (Schengen)visum worden aangevraagd. Ten behoeve van deze visumaanvraag is een garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking nodig van een in Nederland woonachtig persoon.

Bij een garantstelling verklaart de garantsteller dat hij garant staat voor de betaling van kosten van verblijf en de medische kosten voor verzorging en repatriëring van zijn gast tot, kort gezegd, een bedrag van € 10.000,- per jaar.

Bent u als garantsteller altijd verplicht bijvoorbeeld (hoge) medische kosten van uw gast tot voornoemd bedrag te betalen?

Dat hangt van een aantal zaken af. Ten eerste is van belang of uw gast een (reis)verzekering heeft afgesloten waarin ook de medische kosten zijn verzekerd. In dat geval dient eerst een beroep op de (reis)verzekeraar te worden gedaan om te bezien of de medische kosten worden vergoed.

Ingeval er geen verzekering is afgesloten, dient te worden gekeken of de medische kosten door iemand anders, dan de Nederlandse Staat of een openbaar lichaam, moeten worden vergoed. Als dit het geval is, behoeft u in principe de medische kosten niet te betalen.

Mocht er echter geen verzekering zijn afgesloten en ook anderszins geen dekking aanwezig zijn voor de medische kosten van uw gast waardoor de Nederlandse Staat of een openbaar lichaam hiervoor wordt aangesproken, dan zal een beroep op u als garantsteller worden gedaan en zal u in de meeste gevallen gehouden zijn de medische kosten van uw gast te vergoeden.

Het garant voor iemand staan lijkt mogelijk op het eerste oog slechts een formaliteit om een visumaanvraag en verblijf in Nederland mogelijk te maken.

In de praktijk kan de garantsteller echter met hoge kosten voor onder meer medische behandelingen van zijn gast worden geconfronteerd. Bespreek derhalve voorafgaand aan de garantstelling goed met uw gast of de juiste verzekering is afgesloten die de juiste dekking biedt. Dit kan onverwachte verrassingen, die de vakantiepret bederven, voorkomen.