Als het aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem ligt niet.

 

Sinds 2015 procedeert de eigenaar van een Haarlemse snackbar tegen de gemeente Haarlem. Hij zou willen dat zijn snackbar tot 05.00 uur in plaats van 04.00 uur open mag zijn, omdat hij vele klanten om 04.00 uur de deur moet wijzen. Hierdoor loopt hij omzet mis.

 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich over deze zaak gebogen en op 10 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:31) uitspraak gedaan.

De Afdeling heeft in deze uitspraak overwogen dat ook de Haarlemse snackbar een nachtgelegenheid in de zin van de Algemene plaatselijke verordening kan zijn. De Afdeling achtte het besluit van de burgemeester tot afwijzing van het verzoek om ontheffing van de sluitingstijd tot 05.00 uur, onvoldoende gemotiveerd. De burgemeester diende daarom van de Afdeling een nieuw besluit te nemen. Dit nieuwe besluit is inmiddels genomen. Ook dit besluit waarin het verzoek om een ontheffing van de sluitingstijd is afgewezen, is (evenals het vorige besluit) onvoldoende gemotiveerd en zorgvuldig.

 

De Afdeling Bestuursrechtspraak zal zich daarom binnenkort wederom over de zaak buigen.