Een mooie uitspraak van de rechtbank Oost Brabant, locatie Den Bosch (ECLI:NL:RBOBR:2020:1553)

Betrokkene is in 2014 aangereden door een verzekerde ten gevolge waarvan rug- en nekklachten, hoofdpijnklachten, concentratieproblemen, geheugenproblemen etc. De verzekeringsmaatschappij betwist het causaal verband.

Er dient een medische expertise plaats te hebben door een neuroloog en de vraag rijst of betrokkene gehouden is het volledige huisartsenjournaal ter beschikking te stellen.

De rechtbank verwijst naar de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) waarin een aantal concrete proportionaliteits criteria worden vermeld om te beoordelen of aanvullende medische informatie dient te worden verstrekt.

In deze zaak heeft de verzekeringsmaatschappij voortvarend de letselschade behandeld en is er derhalve geen contra-indicatie om het volledige huisartsenjournaal niet te verstrekken.