De vakanties komen er weer aan en er wordt weer veel geboekt naar zonnige oorden deze zomer nu de coronabeperkingen grotendeels opgeheven zijn.

Voor gescheiden ouders is dit vaak lastige periode nu zij van de andere ouder met gezag toestemming nodig hebben om hun kind mee op vakantie te mogen nemen. Zonder een getekend toestemmingsformulier van de andere ouder met gezag kan de douane je in principe tegenhouden en valt de vakantie in het water.

Als één van de ouders met gezag geen toestemming geeft kan de andere ouder met gezag dan vervangende toestemming vragen aan de rechter. Ouders kunnen immers gezagskwesties zoals toestemming voor vakanties of ander zaken waarvoor de toestemming van een ouder met gezag nodig is voorleggen aan de rechter. Het is dan aan de rechter om te beslissen of er wel of geen toestemming moet worden gegeven en dat hangt af van de omstandigheden die spelen in een zaak. Deze toestemming van de rechter komt dan in de plaats van de toestemming van de andere ouder met gezag.

Maar wat nou als jij zelf geen gezag hebt, je met je kind op vakantie wil en de ouder met gezag daarvoor geen toestemming geeft. Kan je dan deze gezagskwestie voorleggen aan de rechter terwijl je zelf geen gezag hebt?

Ja, zegt de rechtbank Den Haag in een uitspraak uit juli 2019.  In de wet is bepaald dat het ouderlijk gezag van de moeder in dit geval mede de verplichting van de moeder omvat om de ontwikkeling van de banden van het kind met de andere ouder te bevorderen. Deze norm beperkt zich niet tot ouders met gezamenlijk gezag, maar is ook van toepassing op de ouder die het eenhoofdig gezag heeft. De vader in deze zaak heeft op grond van de wet recht op en de verplichting tot omgang met het zij kind. Het feit dat de vader geen ouderlijk gezag over het kind uitoefent, brengt niet zonder meer met zich mee dat de vader in zijn recht op en de verplichting tot omgang met het kind beperkt kan worden door de moeder omdat zij wel het ouderlijk gezag over het kind uitoefent. Aldus de rechtbank Den Haag.

Ouders zonder gezag hoeven zich dus niet tegen te laten houden hierdoor om de stap naar de rechter te zetten als de andere ouder weigert om toestemming te geven om met het kind op vakantie te gaan. Omgang (ook op vakantie) tussen de ouder zonder gezag en het kind is daarvoor te belangrijk.