Gaat u samenwonen op een woonwagenstandplaats, dan is het aan te raden om een zogenaamd medehuurder te worden. Een medehuurder verkrijgt namelijk dezelfde rechten (en plichten) als de oorspronkelijke huurder. U blijft dan bijvoorbeeld huurder als de huurovereenkomst met de oorspronkelijke bewoner eindigt.

Medehuurder wordt u niet automatisch als u gaat samenwonen. U wordt wel automatisch medehuurder wanneer u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, ongeacht het tijdstip waarop de huurovereenkomst is aangegaan.

Buiten het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunt u onder bepaalde omstandigheden medehuurder worden. U kunt ten eerste een verzoek doen om medehuurder te worden bij de verhuurder. Wanneer de verhuurder niet met dit verzoek instemt kan u de rechter vragen om u aan te merken als medehuurder. De rechter kan dit verzoek toewijzen als:

  • U ten minste twee jaar hoofdverblijf heeft gehad in de woning.
  • Met de hoofdhuurder een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd.
  • Uw inkomen voldoende is om de huur te kunnen betalen.

De rechter zal bij zijn beoordeling of u medehuurder kan worden zich wel afvragen of u niet alleen tot doel heeft medehuurder te worden omdat de hoofdhuurder op korte termijn zal vertrekken van de standplaats. Bij de rechter zal dus moeten worden aangetoond dat u daadwerkelijk tot doel heeft om medehuurder te worden en niet slechts alleen hoofdhuurder wilt worden op korte termijn.