Op 1 januari 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 in werking getreden.

Wat betekende dit voor de huishoudelijke hulp van belanghebbenden?

In vier uitspraken van 8 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat huishoudelijke hulp door de gemeente dient te worden vergoed als maatwerkvoorziening.

Dit betekent dat huishoudelijke hulp niet kan geweigerd omdat het een algemeen gebruikelijke voorziening zou zijn.

Ook betekent het treffen van een maatwerkvoorziening, dat onderzoek moet worden gedaan naar de individuele situatie.

Tot dusverre heeft de Centrale Raad van Beroep alleen de criteria en de protocollen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als onderzoeksnormen geaccepteerd.

Het is de gemeente dus niet toegestaan om subjectieve criteria te vermelden in de beleidsregels, zoals: “een schoon en leefbaar huis”.

Ook mag de gemeente de huishoudelijke hulp niet indiceren met verwijzing naar een algemene voorziening.

Indien de gemeente de norm aanscherpt door bijvoorbeeld twee uur huishoudelijke hulp te indiceren, terwijl voorheen vier uur huishoudelijke hulp was geïndiceerd, kan dit alleen op basis van zorgvuldig individueel onderzoek.