Door de uitbraak van het Covid-19 virus oftewel het Coronavirus is het normale dagelijks leven zoals wij dat kennen erg veranderd. Iedereen voelt en ziet de gevolgen van de door de overheid genomen maatregelen om het virus zoveel mogelijk in te dammen.

Door de maatregelen kan het zijn dat u in de financiële problemen zit als u bijvoorbeeld in de horeca werkt en tijdelijk geen baan heeft, maar ook in andere sectoren kan het zijn dat men het financieel moeilijk heeft.

Soms kan het betalen van de vaste lasten dan ook niet meer, zoals het betalen van de maandelijkse huur. Wat zijn de regels?

Normaal gesproken kan de verhuurder een procedure starten bij de kantonrechter tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning als u drie maanden (of meer) uw huur niet heeft betaald. Had u hier een goede reden voor, zoals inkomensverlies door het Coronavirus? Dan kunt u de rechter vragen om hier rekening mee te houden. U zult dat wel de rechter moeten laten zien door middel van financiële stukken dat u op korte termijn, meestal binnen een maand, de achterstand kan inhalen. Een terme de grâce noemen we dat.

Het lag dan ook in de lijn van verwachtingen dat er veel van dit soort zaken zouden komen, nu veel mensen er financieel op achteruit gaan. Dit zag de regering gelukkig aankomen en zij hebben daarom met verschillende bracheorganisaties afspraken gemaakt. Hieruit volgt dat huurders tijdens de coronacrisis niet uit de woning mogen worden gezet. Ook zullen er geen incassokosten worden geheven gedurende de coronacrisis als de deurwaarder moeten worden ingeschakeld om achterstallige huur te incasseren.

Houd er echter wel rekening mee dat de tijdens de crisis opgelopen huurachterstand ooit wel ingehaald dient te worden. Als na de crisis er ook weer voor een periode niet betaald wordt, zou de verhuurder alsnog een procedure bij de rechtbank kunnen starten.