Art. 7 en 8 Handvest Europese Unie

Inmiddels zijn er verschillende uitspraken na het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 13 mei 2014 Costeja (ECLI:EU:C:2014:317).

Het gebeurt steeds vaker dat afbeeldingen en andere documenten op het internet verschijnen, waarvan de betrokkene van mening is dat deze niet tevoorschijn mogen komen wanneer op zijn of haar naam wordt gegoogeld.

Het gaat dan niet alleen om seksueel getinte afbeeldingen, maar ook om strafrechtelijke veroordelingen.

Alsdan bestaat de mogelijkheid Google in kort geding te gebieden, deze URL’s uit de zoekresultaten te verwijderen.

Vergelijk rechtbank Overijssel 24 januari 2017 ECLI: NL: RBOVE: 2017: 278

Hoge Raad 24 februari 2017: ECLI: NL: HR: 2017: 316

Hierin overweegt de Hoge Raad dat het privacybelang van een natuurlijke persoon in de regel prevaleert boven het belang bij informatie van de internetgebruikers en boven het economisch belang van de exploitant en dat dit alleen anders kan zijn in bijzondere gevallen, wanneer sprake is van bijzondere redenen die de inmenging in het recht op privacy rechtvaardigen.