Op 23 september 2017(appl no 3877/14) heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een belangwekkende uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van een provider voor een publicatie op het internet.

Er dient een goed evenwicht gevonden te worden tussen art. 8 en art. 10 EVRM., Te weten het recht op respect voor iemands privéleven (art. 8 EVRM )en anderzijds de vrijheid van meningsuiting van Google en zijn gebruikers (art. 10 EVRM

In dit geval ging het om vulgaire taal richting een aankomend politicus.

Iemand heeft drie mogelijkheden om zich te beschermen tegen mogelijke reputatieschade:

ten eerste procederen op grond van smaad tegen de auteurs van de commentaren onder de blog

ten tweede procederen tegen de  auteur van de blog zelf

ten derde procederen tegen Google.