Op het moment dat er drugs in een woning worden aangetroffen, kunnen er verschillende procedures volgen tegen de bewoner(s) van de woning.

Allereerst kan de bewoner strafrechtelijk worden vervolgd voor het aanwezig hebben of het voorhanden hebben van (hard)drugs. Heeft u een dagvaarding ontvangen, dan is het raadzaam om zo snel mogelijk contact op te nemen met een van onze strafrechtspecialisten om adequaat verweer te voeren tegen deze verdenking(en).

Verder kan de woning op grond van artikel 13B van de Opiumwet op last van de burgemeester worden gesloten. Voorwaarde hiervoor is wel dat er sprake is van een handelshoeveelheid. Het gaat hierbij in de regel om een sluiting voor de duur van 6 t/m 12 maanden indien er harddrugs in een woning worden aangetroffen. U krijgt dan eerst de gelegenheid om uw zienswijze in te dienen tegen het voornemen van de burgemeester om de woning te sluiten. Hierna volgt er een besluit en tegen dit besluit van de burgemeester kunt u bezwaar maken. Onze advocaten kunnen inhoudelijk verweer voor u voeren bij zowel de zienswijze als het bezwaarschrift en o.a. bij de bestuursrechter een voorlopige voorziening voor u aanvragen. Dit betekent in feite dat de rechter wordt verzocht de woning nog niet te sluiten in afwachting van de beslissing op het bezwaar.  De uitkomst van de bestuursrechtelijke procedure kan bovendien van groot belang zijn voor een eventuele civiele procedure, zodat het cruciaal is om tijdig- binnen 6 weken – bezwaar te maken tegen het besluit van de burgemeester.

De derde mogelijke procedure betreft de civiele procedure, die kan bestaan uit ontbinding van de huurovereenkomst in een bodemprocedure en/of ontruiming in kort geding. Op het moment dat een woning wordt gesloten mag de verhuurder in principe direct ontbinden en zo nodig de woning laten ontruimen. Ook hier kunnen onze advocaten verweer voor u voeren tegen de ontbinding.