Bij het uitlaten van uw hond zal deze veelal aangelijnd zijn, maar af en toe ook eens loslopen. In de meeste gevallen is dit geen enkel probleem, maar soms gaat het wel eens mis en raakt een hond betrokken bij een incident met een ander dier of soms zelfs met een persoon.

 

In geval van een ernstig (bijt)incident of meerdere (bijt)incidenten, kan een hond gevaarlijk of hinderlijk worden bevonden. Het college van burgemeester en wethouders is dan bevoegd om de eigenaar de hond te verplichten deze aan te lijnen en een muilkorf om te doen. De bevoegdheid tot opleggen van een aanlijn- en/of muilkorfgebod is veelal neergelegd in een algemene plaatselijke verordening.

 

Het opleggen van een aanlijn- en/of muikorfgebod kan bovendien gepaard gaan met een last onder dwangsom. Dat wil zeggen dat voor iedere overtreding er een dwangsom moet worden betaald.

 

Maar wanneer is een hond nu gevaarlijk of hinderlijk? Het college van burgemeester en wethouders heeft bij de beoordeling daarvan veel vrijheid. Er zal daarom per geval goed moeten worden bekeken of een hond wel terecht als gevaarlijk of hinderlijk wordt aangemerkt.

 

Het opleggen van een aanlijn- en/of muilkorfgebod is een besluit van een bestuursorgaan, zodat daartegen binnen zes weken bezwaar dient te worden gemaakt. Maakt u binnen zes weken geen bezwaar tegen het besluit, dan staat het besluit vast en dient u zich daaraan te houden.