Indien uw hond betrokken raakt bij meerdere bijtincidenten, kunnen er niet alleen een aanlijn- en muilkorfgebod worden opgelegd, maar kan uw hond ook in beslag worden genomen.

Veel gemeenten hebben regels opgesteld op grond waarvan uw hond, indien er na het opleggen van een aanlijn- en/of muilkorfgebod wederom een bijtincident plaatsvindt, in beslag kan worden genomen. Tegen het besluit tot inbeslagname dient binnen zes weken bezwaar te worden gemaakt.

Uw hond kan niet alleen door de gemeente in beslag worden genomen, maar ook door het Openbaar Ministerie, via de strafrechtelijke weg. Hiertegen dient zo spoedig mogelijk een klaagschrift te worden ingediend.

De gevolgen van inbeslagname van uw hond kunnen groot zijn. Veelal wordt er bij uw hond een gedragstest afgenomen. Naar aanleiding van de resultaten van deze test kan uw hond worden teruggeplaatst (veelal onder voorwaarden), ergens anders worden geplaatst, of zelfs worden geƫuthanaseerd. Het is daarom van belang om snel en adequaat op te treden wanneer uw hond in beslag is genomen.

Daarnaast kunt u als houder van een hond ook strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden. Dit geldt niet alleen indien uw hond een persoon aanvalt, maar ook indien uw hond schade toebrengt aan een ander dier.