De meeste mensen hebben wel eens van een locatie,- of gebiedsverbod gehoord. Bijvoorbeeld in het kader van een stalkingszaak waarbij de stalker niet in de buurt van zijn of haar slachtoffer mag komen. De civiele rechter kan iemand in dat geval verbieden om zich op een bepaalde locatie te bevinden, bijvoorbeeld in de straat waar het slachtoffer woont. Maar kan de burgemeester van een gemeente iemand verbieden om op een bepaalde locatie te komen?

Het antwoord is: ja. Op grond van de artikel 172a van de Gemeentewet kan de burgemeester van een gemeente iemand bevelen om zich niet op een bepaalde locatie dan wel bij een bepaald object te bevinden. Dit kan alleen als er sprake is van een ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde.

Omdat een dergelijke beslissing voor iemand vergaand kan zijn (een burgemeester kan bijvoorbeeld een persoon verbieden om door de eigen woonbuurt te lopen) kan tegen een besluit van de burgemeester bezwaar worden aangetekend. In die bezwaarprocedure kan, onder meer, naar voren worden gebracht dat er geen sprake is van ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde. Daarnaast kunnen er omstandigheden worden aangevoerd die onderbouwen waarom het besluit van de burgemeester de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene teveel beperkt. Het is van belang tijdig bezwaar aan te tekenen, zodat het besluit niet onaantastbaar wordt.