Indien u een (deel van een) erfenis verkrijgt en u wenst deze niet te accepteren vanwege lastige familierelaties, omdat er alleen maar schulden in de erfenis zitten of vanwege een andere goede reden, dan kunt u deze erfenis (nalatenschap) verwerpen.

Dit moet u doen binnen drie maanden. Let er hierbij wel op dat u – in het geval u kinderen heeft- u dan ook moet verwerpen voor de kinderen.

Stel de nalatenschap bestaat enkel uit schulden en u verwerpt deze daarom. Uw kinderen komen dan voor u in de plaats als erfgenaam. U moet dan binnen drie maanden nadat u verworpen heeft óók namens uw kinderen verwerpen.

Dit gaat niet zomaar. Hiervoor is een machtiging van de kantonrechter nodig. U zult dan duidelijk moeten maken dat de nalatenschap bijvoorbeeld alleen maar uit schulden bestaat en de kinderen hier niets aan hebben. In dat geval zal de rechter een machtiging kunnen verlenen. Doet u dit niet binnen drie maanden of geeft de kantonrechter geen machtiging? Dan komen uw kinderen in uw plaats als erfgenaam.

Om de kinderen te beschermen zullen zij beneficiair aanvaarden. Dit betekent dat zij niet verantwoordelijk zullen worden voor eventuele schulden uit de nalatenschap. Het probleem hierbij is dat de nalatenschap nog wel vereffend moeten worden. Dit betekent dat indien er nog schulden in de nalatenschap zitten of er nog begrafeniskosten betaald moeten worden, deze kosten eerst allemaal voldaan moeten worden door een vereffenaar. Dit zal eerst allemaal moeten gebeuren voordat de kinderen daadwerkelijk iets zullen krijgen uit de erfenis.

Let goed op: als u zelf verwerpt en bedenk dat uw kinderen niet automatisch ook verwerpen maar u hier een machtiging voor moeten vragen bij de kantonrechter.