Voor veel werknemers is met de coronacrisis een onzekere tijd ontstaan. Maar ook voor werkgevers is niet altijd duidelijk wat hun rechten en plichten zijn. Een belangrijke vraag die speelt is de vraag naar de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Hieronder enkele voorbeelden en algemene uitgangspunten.

Als u bijvoorbeeld vanwege besmettingsgevaar niet op uw werkplek kunt werken. Is uw werkgever dan verplicht uw loon door te betalen? Het uitgangspunt is dat uw werkgever in dat geval verplicht is uw loon door te betalen. Hierbij is ook van belang of u uw werkzaamheden vanuit huis of op afstand kunt doen.

Mocht een werknemer niet ziek zijn, maar bijvoorbeeld wel lichte klachten hebben zoals een verkoudheid of hoesten. Is de werkgever dan verplicht het loon door te betalen? In de meeste gevallen is het antwoord op deze vraag ja. Ook hierbij is het van belang of de werknemer het werk vanuit huis of op afstand kan doen. In dat geval kunnen de werkzaamheden immers worden verricht.

Ook als een werknemer op advies van de GGD of het RIVM in isolatie of quarantaine zit, dient het loon te worden betaald. Evenals bij de eerdere voorbeelden is ook hier van belang of de werkzaamheden door de werknemer vanuit huis of op afstand kunnen worden uitgevoerd.

Soms kan er door de werkgever, voor de voorgaande voorbeelden, een Ziektewetuitkering voor de werknemer bij het UWV worden aangevraagd.

Als een werkgever twijfelt of loon dient te worden betaald, dan dient deze met het UWV dan wel met een rechtsbijstandverlener contact op te nemen. Er kan dan specifiek advies worden gegeven over de geldende rechten en plichten.