Het gerechtshof Amsterdam heeft op 3 november 2016 een uitspraak gedaan waarbij eigenaren van coffeeshops weliswaar schuldig werden verklaard voor het op voorraad hebben van meerdere kilo’s hennep en hasj en voor het witwassen van de opbrengsten van de shops.

De officier van justitie eiste tegen de eigenaars een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan zes voorwaardelijk.

De verdediging eiste dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk zou worden verklaard aangezien het Openbaar Ministerie door mee te werken aan het gedoogbeleid het vertrouwen opwekt dat de eigenaars niet zullen worden vervolgd.

Het gerechtshof Amsterdam ziet echter geen mogelijkheid om het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren maar is wel van oordeel dat juist in de deze zaken van het opleggen van een straf kan worden afgezien.

Kortom, nu het hier gaat om gedoogde coffeeshops die in goede verstandhouding met de autoriteiten opereerden, heeft het het gerechtshof de verdachten weliswaar schuldig verklaard maar geen straf opgelegd.