Belangen van kinderen in ontruimingszaken

In het huurrecht wordt er wisselend omgegaan met de belangen van kinderen in ontruimingszaken. Verhuurders vorderen vaak ontbinding en/of ontruiming in het geval er sprake is van: een hoge huurachterstand, een drugsvondst, illegale onderverhuur, overlast door de...